Veelgestelde vragen

 1. Wat is DNS?
 2. De registratieprocedure?
 3. Hoe verloopt de registratie bij Moeder de Gans?
 4. Ik heb reeds een domeinnaam voor 11/12/2000 geregistreerd. Wat moet ik doen?
 5. Ik wil overstappen naar Moeder de Gans. Wat moet ik doen?
 6. Wat gebeurt er met mijn aanvraag van vr 11/12/2000?
 7. Ik heb de domeinnaam reeds lang geleden aangevraagd die toen werd geweigerd op basis van de regels. Heb ik voorrang in het nieuwe systeem?
 8. Ik heb mijn domein aangevraagd. Hoelang duurt de registratie?
 9. Ik wil mijn domeinnaam wijzigen?
 10. Ik heb mijn domein: wat in verband met de mail?
 11. Ik heb al een eigen website en wil deze nieuwe domeinnaam op mijn website/pagina laten uitkomen?
 12. Welke domeinnamen kunnen geregistreerd worden?
 13. Algemene voorwaarden voor domeinnaam registraties onder het .be domein.
 14. Bescherm uw merk als bedrijf.
 15. Help, het is nog niet duidelijk. Kan iemand mij meer uitleg geven?
 16. Waarom is herberg Moeder de Gans behalve een herberg ook een officile DNS.BE agent?
 17. Waarom zou ik mijn domeinnaam registratie via Moeder de Gans laten regelen?
 18. Wat zijn de algemene zakelijke gegevens van Moeder de Gans?

Print this document 

Wat is DNS?
Domain Name Services zorgt voor de omzetting van een domeinnaam naar een numeriek adres (IP-adres) dat een computer op het internet identificeert. Computers werken met cijfers, wij werken liever met namen en woorden. DNS zorgt voor de translatie hiervan zodat we niet het numeriek adres dienen te onthouden. bv : www.moederdegans.be wordt vertaald naar 212.54.36.78 Dit gebeurt volledig transparant zodat U dit zelf niet merkt.

DNS Belgi is een VZW die begin 1999 werd opgericht met als doelstellingen de registratie van domeinnamen van het type dot-be en het internet toegankelijker te maken en te stimuleren.
De verantwoordelijkheden hiervoor werden haar op 1 januari 2000 overgedragen door professor Verbaeten. DNS Belgi werd opgericht door ISPA Belgi, Fabrimetal en Beltug. 
De registratieprocedure?
De registratieprocedure voor .be aanvragen werd versoepeld. Dit betekent dat u voortaan elke naam zal kunnen registreren die nog niet is geregistreerd en die voldoet aan de technische specificaties.

De technische specificaties zijn:
Elke combinatie van letters (a-z), cijfers (0-9) en "-" van minstens 2 en maximum 63 tekens en die niet begint of eindigt met het "-" teken.

M.i.v. 03-12-2001
worden domeinnamen met een koppelteken "-" op de derde en vierde positie met onmiddellijke ingang niet meer aanvaard voor registratie. Dergelijke domeinnamen worden mogelijk in de toekomst gebruikt voor de vertaling van domeinnamen met speciale karakters (, , , , ...). Teneinde speculatieve registraties uit te sluiten besliste DNS BE dus om deze domeinen voorlopig niet te laten registreren.

U zult uw domeinnaam nog enkel kunnen aanvragen via Moeder de Gans, die uw aanvraag via een geautomatiseerd systeem aan DNS zal overmaken. We zullen u vragen de algemene voorwaarden te aanvaarden, zoals deze op dat ogenblik gepubliceerd zijn op onze website.Hoe verloopt de registratie bij Moeder de Gans?
1. Controleer eerst of uw domeinnaam nog niet bestaat. 

2.
Aanvaard de algemene voorwaarden en vul het aanvraagformulier in.

3.
U krijgt een mail die uw aanvraag bevestigt. 

4.
Uw aanvraag wordt onmiddellijk uitgevoerd nadat de vergoeding op onze bankrekening is gearriveerd. In de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen en versturen van uw aanvraag staat vermeld wat de exacte betalingsgegevens zijn die u dient op te geven aan uw Nederlandse of Belgische bank. Tevens staat op dit document het juiste bedrag dat u dient te betalen. Let op! een domeinregistratie kost 15,- EUR excl. 21% BTW (bedrijf buiten Belgi) ofwel 18,15 EUR incl. 21% BTW (particulier).

5.
DNS bericht ons a la minute of de domeinnaam toegekend is. Wij brengen u hiervan via mail op de hoogte. U betaalt de vergoeding per jaar enkel indien uw domeinnaam toegekend wordt. Wordt de aangevraagde domeinnaam niet toegekend door dns.be storten wij op uw vraag de reeds gestorte tegoeden meteen terug op uw bankrekening.

6.
Verlenging van de domeinnaam gebeurt automatisch, tenzij u 30 dagen voor verjaring van de domeinregistratie een aanvraag indient tot stopzetting. Verlenging van uw domeinnaam vind natuurlijk niet plaats indien de registratiekosten niet zijn voldaan op de bankrekening van de agent Moeder de Gans, uiterlijk 14 dagen voor verjaring van de domeinregistratie.
Tijdig voor de verjaring van de domeinregistratie sturen wij u een herinnering met daarop een overzicht van uw domeinregistraties.
Vanaf jaar 2 betaalt u ook 15,- EUR excl. 21% BTW per jaar. Uit bovenstaande gegevens kunt u duidelijk afleiden dat wij geen extra administratieve kosten rekenen voor de eerste aanvraagprocedure van uw domeinnaam. In tegenstelling tot veel andere Belgische en internationale dns.be agenten krijgt u deze service bij ons gratis aangeboden. Tevens bieden wij voor uw domeinnaam, indien gewenst, tijdelijke gratis dns parking faciliteiten. Indien u veel domeinen wenst is Moeder de Gans de perfecte plek met de laagste prijs. Voor registratie van meer dan 3 domeinnamen klik hier voor een speciaal aanvraag formulier. De prijs van onze domeinnaam registraties wordt lager naar gelang u meer domeinnamen registreert in n bestelling. Klik hier voor een prijsoverzicht van 1 t/m 20 stuks per aanvraag.Ik heb reeds een domeinnaam vr 11/12/2000 geregistreerd. Wat moet ik doen?
Uw domeinnaam blijft verder actief. Ook na 11/12/2000. Op termijn dienen alle transacties (wijzigingen op bestaande namen, verlengingen van de licenties etc.) via Moeder de Gans te verlopen. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen:

 • U werd jaarlijks door DNS BE gefactureerd. In dat geval kunt u zich aansluiten bij Moeder de Gans. Wij zullen deze overdracht voor u regelen via de transferaanvraag.
 • U hebt uw domeinnaam reeds laten registreren door Moeder de Gans. (m.a.w. u kreeg geen factuur van DNS BE) U hoeft helemaal niets meer te doen.
 • U hebt uw domeinnaam laten registreren door een tussenpersoon die u hiervoor de jaarlijkse licentiekost aanrekende (m.a.w. u kreeg geen factuur van DNS BE) en deze tussenpersoon is NIET Moeder de Gans en niet opgenomen in de lijst van agenten zoals gepubliceerd op www.dns.be . U zal ten laatste tegen de vervaldag van de lopende licentie (jaarlijks automatisch vernieuwbaar) Moeder de Gans de opdracht dienen te geven voor u als agent op te treden. Ook wijzigingen aan uw domeinnaam zullen enkel nog via Moeder de Gans kunnen doorgevoerd worden. Er is een overgangsperiode van
  1 jaar voorzien om alle overdrachten af te ronden.

Ik heb reeds een domeinnaam en wil overstappen naar Moeder de Gans. Wat moet ik doen? (ook wel transfer domain genoemd)
Indien u wenst over te stappen naar Moeder de Gans zullen wij bij DNS een overdracht initiren. DNS BE stuurt vervolgens automatisch 3 e-mails uit :
 • Naar de oude agent om deze te informeren
 • Naar Moeder de Gans om de aanvraag te confirmeren
 • Naar u om uw goedkeuring te ontvangen voor de overdracht
Indien u positief antwoordt op de e-mail, dan gaat de overdracht door.
Bij een negatief antwoord wordt de transactie geannuleerd. Moeder de Gans antwoordt positief op uw aanvraag voor overdracht indien de domeinregistratiekosten door u zijn voldaan op de bankrekening van Moeder de Gans.

Voor een domeintransfer aanvraagformulier klik hier.
Wat gebeurt er met mijn aanvraag van vr 11/12/2000?
Alle aanvragen van vr 11/12 worden behandeld volgens het oude systeem. U hebt bijgevolg 3 maanden de tijd om te bewijzen dat u recht hebt op de aangevraagde naam, volgens de oude (vr 11/12 geldende) regels. Bij de start op 11/12/2000 werden de domeinnamen van de onafgewerkte aanvragen geblokkeerd in het nieuwe systeem zodat deze niet via de automatische procedure kunnen geregistreerd worden.
Indien uw aanvraag wordt aanvaard dan wordt deze definitief geregistreerd. Dit dient wel te gebeuren via Moeder de Gans. Indien uw naam afgewezen wordt op grond van de oude regels, dan wordt u hiervan in kennis gesteld. De naam zelf wordt op een willekeurig tijdstip vrijgegeven, waarna de eerstvolgende aanvraag deze zal kunnen registreren.Ik heb de domeinnaam reeds lang geleden aangevraagd die toen werd geweigerd op basis van de regels. Heb ik voorrang in het nieuwe systeem?
Neen. Het nieuwe systeem dat gestart is op 11/12 2000 is voor iedereen gelijk. Het is bovendien onmogelijk om na te gaan wie de eerste aanvrager was in het geval van een geweigerd dossier. Bovendien zou dit ook discriminerend zijn tegenover diegenen die de domeinnaam ook zouden hebben aangevraagd maar dit niet hebben gedaan omdat de naam volgens de regels niet aanvaardbaar was.
Ik heb mijn domein aangevraagd. Hoelang duurt de registratie?
De registratie van een domeinnaam neemt, afhankelijk van de tijd die gepaard gaat met de betaling van de kosten op onze bankrekening, een paar uur tot enkele dagen in beslag. Let wel: als de registratie is voltooid, dient deze geconfigureerd te worden op de rootservers en onze nameservers. Het is dus niet omdat de registratie rond is, dat alles ook direct gaat werken. Hiervoor dient U nog een kleine 24 tot 48 uur te wachten nadat de domeinnaam effectief is vastgelegd bij dns.be.Ik wil mijn domeinnaam wijzigen?
Dit is niet mogelijk vanwege de manier waarop domeinnamen geregistreerd worden. Als een domeinnaam is geregistreerd, kan de naam niet meer gewijzigd worden. Zorg er daarom voor dat U alles hebt nagekeken op type- en spellingsfouten vr U de registratie doorstuurt.Ik heb mijn domein: wat in verband met de mail?
Vanaf het moment dat de domeinnaam is toegekend, is het mogelijk om e-mailadressen (@uwdomeinnaam) te gebruiken. U dient hiervoor bij ons een pop3 mailbox te hebben. Op de aanvraagformulieren voor domeinnaam registratie of domeinnaam transfer kunt u aangeven of u een pop3 mailbox wenst.  De kosten van een pop3 mailbox zijn 74,- EUR excl. 21% BTW per jaar incl. 3 adressen gekoppeld aan uw domeinnaam. U kunt natuurlijk ook uw e-mailbox aanvragen via de hosting firma die uw domeinnaam gaat hosten. Dit is de firma die u de domeinserver adressen ter beschikking stelt.Ik heb al een eigen website en wil deze nieuwe domeinnaam op mijn website/pagina laten uitkomen?

Dit is perfect mogelijk. Op de aanvraagformulieren voor domeinnaam registratie of domeinnaam transfer kunt u aangeven of u een doorverwijzing wenst naar een eventueel bestaande (gratis) website.
Let op! indien u voor een dergelijke domeinnaam doorverwijzing kiest kunt u geen mailbox koppelen aan de doorverwezen domeinnaam.
Een doorverwijzing naar een bestaande (gratis) website kost 7,47 EUR excl. 21% BTW per jaar. Gratis alternatief www.mydomain.com
Indien uw hostingfirma u reeds nameserveradressen heeft bezorgt hoeft u geen doorverwijzing aan te vragen via ons. In dat geval vermelden wij de adressen die wij van u ontvangen tijdens het registratieproces van uw domeinnaam i.p.v. onze tijdelijke (gratis) nameserveradressen. Vervolgens dient uw hostingfirma uw zojuist verkregen domeinnaam aan te sluiten op uw pagina's op hun server. Informeer eerst bij uw hostingfirma naar de mogelijkheden. De meeste hostingfirma's die ook .be agent zijn zullen doen alsof dit niet mogelijk is. Laat u niet vangen door deze commercile tactiek. Hostingfirma's zijn volgens de internationale regels verplicht om idem uw elders geregistreerde naam, evt. tegen betaling, aan te sluiten.Welke domeinnamen kunnen geregistreerd worden?

1. Een domeinnaam moet voldoen aan de syntactische regels : hij voldoet hieraan indien hij bestaat uit "a-z", "0-9" en "-", en NIET met een "-" begint. 
2. Een domeinnaam moet minimum 2 karakters lang zijn. 
3. De voorgestelde namen moeten verschillen van reeds toegekende namen. Als de naam al geregistreerd is, moet een nieuwe naam gekozen worden.
4.  03 dec. 2001 Wijziging technische registratieregels dns.be.
In overeenstemming met artikel 9, c, van de algemene voorwaarden heeft DNS BE beslist om de technische registratieregels van artikel 2 te wijzigen. Domeinnamen met een koppelteken "-" op de derde en vierde positie worden met onmiddellijke ingang niet meer aanvaard voor registratie. Dergelijke domeinnamen worden mogelijk in de toekomst gebruikt voor de vertaling van domeinnamen met speciale karakters (, , , , ...). Teneinde speculatieve registraties uit te sluiten besliste DNS BE dus om deze domeinen voorlopig niet te laten registreren.

Algemene voorwaarden voor domeinnaam registraties onder het .be domein  Klik hier voor de algemene voorwaarden

Bescherm uw merk als bedrijf
DNS Belgi werkt samen met een Centrum voor arbitrage en bemiddeling "Cepina", dat zich bezighoudt met conflicten rond domeinnamen. Deze cel bestaat uit een onafhankelijke groep van specialisten. Elke benadeelde kan hierop beroep doen tegen beperkte kosten. Via een snelle procedure wordt advies geformuleerd over het conflict. Een gelijkaardige procedure bestaat reeds bij het W.I.P.O (World Intellectual Property Organization). Waarom is herberg Moeder de Gans behalve een herberg ook een officile DNS.BE agent?
Veel mensen die herberg Moeder de Gans reeds zelf kennen zullen zich afvragen wat nu de link is tussen een authentieke herberg en een totaal nieuwe internet activiteit als dns.be agent. Het internet is natuurlijk een medium waarover steeds meer en meer communicatie plaatsvindt. Volgens ons het medium waarover in de toekomst alle communicatie zal plaatsvinden. Onze jarenlange activiteit als centrum voor natuurlijke en ambachtelijke ontspanning valt en staat met de wijze waarop wij deze mogelijkheden tot op heden communicatief hebben overgebracht op onze bezoekers. Internet is hierbij een onmisbaar instrument geworden. Wacht men te lang met het accepteren van internet als bedrijf of instelling loopt men het risico dat er in een later stadium geen juiste positie (adres) meer beschikbaar is. Zonder de juiste positie (adres) op internet d.m.v. de juiste domeinnaam(en) ben je als bedrijf voor de consument onvindbaar.
Dit is tevens een van de belangrijkste redenen waarom wij o.a.  dns.be agent zijn geworden. Door onze eigen zoektocht, met de nodige valkuilen, naar de juiste oplossingen op internet zijn wij op tekortkomingen gestoten waarvoor wij u als toekomstige domeinnaam licentiehouder willen beschermen. Het registreren van de juiste domeinnamen is geen sinecure. Voor een on line onderneming volstaat het niet om alleen de firmanaam of productnaam te registreren. Om een product of firma internationaal goed te positioneren moet u meerdere domeinnamen registreren die zijn afgeleid van uw producten en activiteiten.
Tussen de ontelbare agenten, providers en IT ondernemingen zitten helaas veel ondernemingen die het niet zo nauw nemen met uw uitgavenbudget. Sommige, vaak de grootste, vragen prijzen die vaak exorbitant hoog zijn. Deze ondernemingen maken simpelweg misbruik van de onwetendheid van de net entrepreneur. Afgezien van de hoge prijs is er nog een ander belangrijk punt waarover u en wij vele vragen hebben. Is een onderneming die zich via internet voordoet als zijnde een on line onderneming wel daadwerkelijk een officieel bedrijf? Het verifiren van het werkelijk bestaansrecht van uw toekomstige internetservice leverancier is niet gemakkelijk. Dit is tevens een belangrijke reden waarom wij als traditioneel bedrijf hebben gekozen om het beheer van uw domeinnamen te regelen. Als traditioneel bedrijf met een duidelijk zichtbare zetel in Belgi die door iedereen bezocht kan worden kunnen wij u het vertrouwen en de zekerheid geven dat uw domeinnaam registratie in goede handen is. Een andere belangrijk voordeel waarvoor wij ons sterk maken is domeinregistratie zonder enige poespas in de vorm van zgn. bundeling of forse prijsverhoging m.i.v. het 2e registratie jaar van uw domeinnaam. Dergelijke zaken bieden wij u niet aan. Bij ons kunt u een domeinnaam puur zonder enige extra onnodige balast registreren. Alleen hierdoor kunnen we stellen dat wij een onafhankelijk agent zijn. Indien u e-mail faciliteiten gekoppeld wenst aan uw domeinnaam kunnen wij u hierover adviseren.
Wij kunnen u geen hosting op onze eigen server aanbieden. Wel kunnen wij u adviseren bij de keuze naar de meest geschikte hosting firma.
Dit beleid zorgt ervoor dat wij gespecialiseerd zijn in enkel domeinnaam registraties en u hierdoor het laagste tarief kunnen aanbieden.Waarom zou ik mijn domeinnaam registratie via Moeder de Gans laten regelen?

1.
Omdat wij momenteel een van de goedkoopste .be domeinnaam aanbieder zijn op het internet.

2. Omdat wij met onze opbrengst investeren in ambachtelijke producten en natuur.

3. Omdat Moeder de Gans reeds meer dan 10 jaar bekend staat als een degelijk en betrouwbaar bedrijf.

4. Omdat service binnen ons bedrijf altijd al een van de belangrijkste doelstellingen is geweest.

5. Omdat wij binnen 48 uur reageren op al uw vragen of opmerkingen via e-mail.

6. Omdat u bij onduidelijkheden of vragen die niet op de website worden beantwoord altijd persoonlijk contact kunt opnemen met ons via bijv. telefoon of tijdens een bezoek aan onze herberg.

Help, het is nog niet duidelijk. Kan iemand mij meer uitleg geven?
U kunt ons altijd bereiken via ons e-mail adres registratie@moederdegans.be Wij hebben tevens een DNS-desk te uwer beschikking die u de nodige uitleg kan verschaffen over de vragen die niet worden beantwoord op deze pagina of elders op de website van Moeder de Gans. U kunt ons bereiken op het volgende nummer : +32-(0)4-3811367 van 16.00 tot 22.00 elke dag behalve op maandag.
Gelieve te vragen naar Rogier Goessens.Wat zijn de algemene zakelijke gegevens van Moeder de Gans?
BTW nummer: BE 0710.888.056, Handelsregister nummer: 74066
F.V. Goessens, R & Delien, B, Teuven-Dorp 60, 3793 Teuven (B)
KBC 735-3521614-17

Intern e-mail adres voor collega agenten die de gedragscode hebben ondertekend: registrars@moederdegans.be


Klik hier om terug te gaan naar de www.uwnaam.be startpagina.1993-2017 Moeder de Gans - Leest u a.u.b. onze Disclaimer, on line veiligheid en Privacy beleid